petek, 16. marec 2018

Nokturno


Hvala ti Jezus za življenje,
hvala ti za še en dan.

Podaril si mi še en dan,
podaril si mi novo možnost,
podaril si ta dan priložnost,
da čemu bi se odrekel,
da dobra dela bi delal
in dan preživel s teboj v molitvi.

Hvala ti Jezus za življenje,
hvala ti za še en dan.

Ki pa ga žal nisem preživel,
kot se spodobi za postni dan.
Mnogo priložnosti sem zamudil,
mnogo možnosti prezrl.
Nisem se postil, kot je treba,
pri dobrih delih sem zamižal,
namesto molitve, sem si dela dal.

Hvala ti Jezus za življenje,
hvala ti za še en dan.

Prosim te Jezus mili,
naj se Tvoje Srce usmili,
moje uboge bede,
daj mi žive vere dar,
da morda bom jutri preživel
kakor pravi kristjan.

Hvala ti Jezus za življenje,
hvala ti za še en dan.

nedelja, 11. marec 2018

O resničnosti

V postnem času smo se sprehodili sprehodili čez lastnosti Boga: ki je dobrota, lepota, enost-nerazdeljenost. Sedaj pa se posvetimo lastnosti, brez katere so vse naštete lastnosti neuporabne. Ta lastnost je resničnost. Ker je človek ustvarjen po Božji podobi, tudi te lastnosti prisotne v vsakem človeku. Vendar je ta resničnost bolj ogrožena, kakor kadarkoli v človeški zgodovini, zaradi pojava virtualnega sveta, sveta televizije in računalništva.

Brez vere v resnično prisotnost Boga je post zgolj neka zunanja manifestacija, zgolj neka tradicija, ki jo ohranjamo, ne da bi sami vedeli točno zakaj. Kakor pravi kardinal Robert Sarah, v svoji knjigi »Bog ali nič«, če v sebi ubijemo resničnost Boga, je to pokop dobrega, lepega, ljubezni in resnice. Brez Boga Dobro postane zlo, lepo je grdo, ljubezen pomni zadovoljitev nekaj primitivnih spolnih občutij, vse resnice so približne.[1]

Resničnost Boga daje smisel vsem ostalim lastnostim, ki smo jih v postnem času odkrivali. Resničnost oživi Kristusa v grobu, kakor tudi človeka, ker je ljubezen lahko samo resnična. Saj kakor pravi bl. papež Pavel VI.: »Pot k človeku gre prekok človeka. Odkritje Boga gre prek odkritja človeka. Služenje Bogu gre preko služenja človeku.«[2] Ko odkrijemo resničnega Boga, odkrijemo resničnega človeka – ko odkrijemo resnično ljubezen, vse oživi.

Kardinal Sarah tako pravi, da »zahod danes živi, kakor da bi Bog ne obstajal. Zahod se je pod vplivom razsvetljenskih filozofov in iz njega izhajajočih političnih tokov odločil, da bo zavzel razdalo do krščanske vere. Čeprav še vedno obstajajo živahne in misijonarske krščanske skupnosti, pa večji del zahodnega prebivalstva v Jezusu vidi samo še nekakšno idejo in ne dogodek, še manj osebo, s katero so se srečali apostoli in številne evangeljske priče, jo ljubili in ji posvetili svoje življenje«.[3]

Če Boga degradiramo zgolj na neko idejo, bomo degradirali tudi človeka, ki je najčudovitejše delo Božjih rok, ki je tisto bitje, ki ga Bog najbolj ljudi in njemu posveti smrt svojega Sina. Tudi Cerkvi se lahko zgodi, da preneha verovati v resnično navzočnost Boga predvsem v svetih zakramentih in je zato tudi človek, kateremu naj bi bila Cerkev orodje Odrešenja zgolj ideja, številka. Isti kardinal navaja: »Cerkev ne more iti naprej, kakor da realnosti ne bi bilo ne more se več zadovoljiti s kratkotrajnimi navdušenji na velikih srečanjih in bogoslužnih shodih, pa naj bodo še tako lepa in bogata. Kaj nam pomaga, če vemo, da papežu na računu Twitter sledi na sto tisoče ljudi in nizanja fantastičnih številk o množicah, ki se stiskajo pred papeži, če nismo prepričani, da so spreobrnjenja resnična in globoka, če ne vemo, koliko sta Jezus in evangelij opora in vodnik našim vernikom?«[4]

Tudi Cerkev, kot inštitucija in kot skupnost vernikov lahko izgubi stik s resničnostjo in resnico, če jo opijani varljiva zunanjost in slava. Resničnost vsakdanjega življenja, sive enoličnosti, ki se vleče iz dneva v dan je pač nekaj drugega, kot množični dogodki. Kajti človek mora živeti in ne životariti, človek potrebuje upanja vsak dan, ob samotnih večerih, in deževnih dnevih. Zato mora človek v sebi gojiti dejstvo, da je Bog resničen in da človek ni zgolj klik na miški ali klik na tipkovnici. Da človek na zadnje bi ostal v svetu »brez upanja in v svetu brez Boga,« (Ef 2,12), kakor pravi apostol Pavel v pismu Efežanom.

Kako torej človek goji dejstvo o Božji resničnosti. Ena od zelo dobrih vaj je spomin. Ne domišljija, kajti ta v nas ustvarja abstraktne iluzije, temveč resničen spomin, kakor beremo v berilu srede tretjega postnega tedna: »Kajti kje je velik narod, ki bi mu bilo božanstvo tako blizu, kakor je nam Gospod, naš Bog, kadar koli ga kličemo? In kje je velik narod, ki bi imel tako pravične zakone in naredbe, kakor je vsa ta postava, ki vam jo danes dajem? Samo varuj se in zelo pazi, da ne pozabiš reči, ki so jih videle tvoje oči, in da ti ne izginejo iz srca vse dni tvojega življenja! Oznanjaj jih svojim otrokom in vnukom!« (5 Mz 4,1.5-9)

Mojzes se zaveda, da človek preveč rad pozablja na čudovita dela, ki jih Bog dela v naših življenjih. Nikoli ne smemo pozabiti čudežnega izhoda iz Egiptovske dežele, prehoda Rdečega morja, mane in drugih čudovitih stvari. Včerajšnji dan se danes drugače vidi. Tako je tudi pogled na lastno preteklost iz današnjega vidika drugačen. Vendar tudi tu moramo paziti.

Lotova žena se je spremenila v steber soli, ker je z obžalovanjem zrla v izgubljeno mesto. Tudi mi se spreminjamo v stebre soli, ker z obžalovanjem gledamo na preteklost in zato tudi sedanjosti ne vidimo takšno kakršna v resnici je: prežarjena z Bogom, lepa in dobra. Tako je lahko človekovo življenje eno samo obžalovanje preteklosti, nezadovoljnosti v sedanjosti in zrenje s strahom v prihodnost. Kajti »morala, ljubezen, svoboda, tehnika in znanost niso nič brez Boga. Človek lahko naredi še tako lepe stvari, pa bodo kakor gradovi iz peska in negotove sanje, če ne bodo povezane z Bogom.«[5]

Drugi način spoznavanja resničnosti Boga pa je ravno človek. Človek je teofanija – razodetje Boga. Sveti Ireney Lyonski je zapisal, da je »živi človek, slava živega Boga.« Ko se trudimo človeka videti kot dobrega, lepega, enega – edinstvenega, potem je to priznanje človekove resničnosti. Kajti ko bomo sposobni videti sočloveka, v vsej njegovi resničnosti in to resnično sprejeli, bomo lahko tudi videli resničnost Boga in ga zaradi njegove resničnosti sprejeli.


[1] Sarah R, Bog ali nič, Družina, Ljubljana 2018, 230.
[2] Sarah R, Bog ali nič, Družina, Ljubljana 2018, 235.
[3] Sarah R, Bog ali nič, Družina, Ljubljana 2018, 225.
[4] Sarah R, Bog ali nič, Družina, Ljubljana 2018, 233.
[5] Sarah R, Bog ali nič, Družina, Ljubljana 2018,, 229

Smisel: dobrota


Ali obstaja na tem svetu človek, katerega edini smisel življenja, da bi povsod, vsem ljudem, brez izjem delal zlo? Takega človeka ni. Tudi največji diktatorji in tirani človeške zgodovine, pa je bil marsikdo od njih formalno in uradno katoličan, so bili dobri do določenih ljudi. Ne do vseh, samo do določenih. To je dokaz, da noben človek ni ustvarjen in določen za popolno in absolutno zlo. Ustvarjeni smo »v Kristusu Jezusu za dobra dela.«

Pa vendarle se zgodi, da Božje ljudstvo zasmehuje »Božje poslance«, zaničuje Božje opomine in zasramuje Božje preroke, kakor so počeli Izraelci iz prvega berila. To so počeli toliko časa, »dokler ni Gospodov srd tako vzkipel, da ni bilo več ozdravljenja.« Jeruzalem je bil porušen, požgan in to je trajalo toliko časa, dokler se Gospodova jeza ni polegla in to se je zgodilo v prvem letu perzijskega kralja Kira. Nato je bil Jeruzalem zopet pozidan, obnovljen, toda čemu? Čemu je potrebno v človekovem življenju toliko gorja, toliko nesreče, toliko nekih groznih stvar?

Naša želja ni, da ste popolni, kajti samo eden je popoln. Naša želja je, da ste srečni. In če želimo, da ste srečni, morate biti dobri. Zato je postni čas, da se odvrnemo od teme in se obrnemo k luči, ki je Bogu, »ki je bogat v usmiljenju,« ki »nas je zaradi velike ljubezni skupaj s Kristusom oživil.« Človek ni ustvarjen za nesrečno in zlo. Človek je ustvarjen za srečo in za dobro. Postni čas je priložnost, da poglobimo svojo vero, ker kdor ne veruje v Jezusa »se mu ne sodi, kdor pa ne veruje je že sojen.«

Odvrnimo Gospodov srd od nas, ter se zato odrekajmo zlu, delajmo vsem, brez izjem dobra dela, ter predvsem molimo in prosimo Boga, drug za drugega, naj poživi našo vero v Jezusa Kristusa, v Jezusovo vstajenje od mrtvih, »da bi se nihče, ki vanj veruje ne pogubil, ampak bi imel večno življenje,« v nebeškem kraljestvu.

nedelja, 04. marec 2018

Harmonija v ljubezni

Razmišljanja tretje postne nedelje posvetimo enosti. Človekova sreča ni odvisna samo od doživljanja lepote in dobrote, temveč tudi od enosti. Že Jezus nam pravi v Matejevem evangeliju: »Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala.« (Mt 12,25). Posledice razdvojenosti se čudovito kažejo v razbitih zakonih in družinah. Po katoliškem pojmovanju preko zakramenta svetega zakona mož in žena postaneta eno telo. In zakon se razdre, družina se uniči, če zakonsko življenje postane razdvojeno: bodisi po lastni krivdi, ko npr. eden od zakoncev skače čez plot, bodisi po tuji krivdi, ko se razni bližnji sorodniki vtikajo v druge zakone in družine.

Enost, nedeljenost je harmonija notranje ureditve, ki temelji na počelu ljubezni. Bog je prvi in popolni zgled enosti. Bog je mnoštvo treh oseb: Očeta in Sina in Svetega Duha, vendar te osebe bivajo kot eno samo telo, zaradi ljubezni. Tako nas Bog Oče ustvari, Bog Sin nas Odrešuje in Bog Sveti Duh nas posvečuje. Sveta Trojica je tako ena sama popolna enost, treh različnih lastnosti. Ker te tri osebe niso razdeljene, vsaka na svoj pol je Bog srečen in zato sposoben srečo deliti drugim.

V današnjem evangeliju smo slišali, kako se je Jezus jezil, ko so tempelj spremenili v tržnico in kako je izganjal različne prodajalce iz templja (prim Jn 2,13-16). To je zelo dobra prispodoba našega življenja, saj je naše življenje, naše telo tempelj Svetega Duha (prim. 1 Kor 3,16), kakor se izraža apostol Pavel. V templju vlada obredna urejenost. Vsaka stvar, vsak dogodek, vsak izraz ima svoj pomen. Če pa se v tempelj prikrade cel kup neumnosti, cel kup različne nepotrebne šare, cel kup nepotrebnih gest, izrazov, dogodkov, ki imajo s čečenjem Boga kaj malo opraviti, pa se tempelj, naše življenje hitro lahko razdeli in postane tržnica. Tržnica je sinonim razdeljenosti, ker v tržnici vlada kapital, pragmatičnost, sebičnost, egoizem. Namen tržnice ni češčenje Boga, temveč zgolj prodajanje in preprodajanje, tako življenjsko potrebnih stvari, kakor različne šare, pod pretvezo nujnosti.

Takšni različni dogodki, različne stvari, ki jih navlečemo v svoje življenje, povzročajo, da smo notranje razdeljeni. In to je največja ovira za človekovo srečo. Še več, človek, ki je notranje razdeljen, se obrača po vetru, tak človek je nezanesljiv, še več, tak človek ni dober, ker danes bo za nas dober, jutri pa nič več. In ker ni dober, tudi ni lep, ni privlačen. Do dobrote in lepote torej pridemo preko nerazdeljenosti.

Kaj pa je tisto, kar povzroča razdeljenost: to je neupoštevanje devete in desete Božje zapovedi. Francoski filozof Rene Girard pojasnjuje, da Bog na koncu prepove vzrok vsakega nasilja in razdeljenosti, ko prepove željo po imetju bližnjega: »Če bi človek nehal želeti imetje bližnjega, nikoli ne bi moril, prešuštvoval, kradel ali krivo pričal.«[1] Še več: »človekove družbe ne pogubijo zunanji sovražniki, temveč brezmejne ambicije in neobrzdana tekmovalnost. ki vnašajo razdor med ljudmi, namesto, da bi jih povezovale.«[2] Mar ni s tem opisana dejavnost na tržnici?

Postni čas je čas milosti, da svoje življenje uredimo. Če smo nesrečni, če smo nezadovoljni, razočarani, če trpimo bodisi zaradi sebe, bodisi zaradi drugih, je to zato, ker smo v sebi razdeljeni, ker je naše življenje tržnica: kjer lahko vsak pride, ter po mili volji prodaja, in mi seveda kupimo, tudi tisto, kar je za nas nepotrebno, škodljivo. Ker nismo eno bodisi sami s seboj, bodisi z bližnjim, bodisi z Bogom, kakor Sveta Trojica med seboj.

Ko se postimo, se torej ne odrekamo samo hrani in pijači. Tudi ne življenjskih razvadam. Odrekamo se tudi škodljivim željam. Kaj pomaga strogi post, če pa bom zaklel, ko se bom udaril v prst. Kaj pomaga strogi post, če pa bom še naprej sodil in obsojal svojega bližnjega? Če je na primer edina možnost, da se odvadim opravljanja odrekanje jutranji kavici, pač te dni ne bom hodil na kavico. Če je na primer edina možnost, da se odvadim obsojanja in sojenja, da se odrečem večerjam v krogu znancev, pač ne bom hodil na te večerje, itd.

Dobro delo, bo zapolnilo umanjkanje, ki s postom nastane. Vsako odrekanje napravi določeno praznino v našem življenju. Ki jo je potrebno zapolniti, saj kakor pravi Jezus: »Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja, in ga ne najde. Tedaj pravi: ›Vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel.‹ Ko pride, jo najde pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame sedem drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku.« (Lk 11,24-26). Če se uspemo odreči slabim razvadam, slabim stvarem, grehom, moramo to nadomestiti z nečim dobrim. Post očisti in počisti našo notranjost, dobro delo pa za zapolni z nečim dobrim.

Molitev pa je varnostni ventil, ko postane post naporen in dobro delo rutina. Vse to troje poskrbi, da naše življenje postane harmonija notranje urejenosti, nerazdeljenosti, enosti. Človek, ki bo v sebi trden bo obstal. Ker bo trden bo tudi dober. Ne bo se obračal po vetru, ljudje bodo v njem prepoznali prepotrebno oporo in bo zato tudi privlačen. Notranja urejenost, zbranost, nerazdeljeno, enost, povzroča, da je človek dober. Ker je dober je tudi lep. Ker je nerazdeljen, dober in lep je človek srečen. In srečen človek, ki bo dosegel večno življenje v nebeškem kraljestvu.


[1] Girard R.; Gledam satana, ki kakor blisk pada z neba; KUD Logos; Ljubljana, 24.
[2] Girard R.; Gledam satana, ki kakor blisk pada z neba; KUD Logos; Ljubljana, 68.

Notranji grad


Nekajkrat na leto se zgrozim sam nad seboj: koliko odvečne krame imam. Res je, da čez sedem let vse prav pride, toda stvari je absolutno preveč. Da ne omenjam notranjega življenja, koliko nekih razvad, grehov se nabere preko celotnega leta in če je prevozno sredstvo preobloženo se ne bo nikamor premaknilo.

Tako imamo postni čas, ki ga ponazarja dogodek iz današnjega evangelija: ko je Jezus »vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred,« ter rekel: »Iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice.« Sedaj pa se vprašajmo, kaj je tempelj, kaj hiša Jezusovega Očeta? Odgovor je preprost: to je naše telo in naše življenje. S krstom so bili položeni temelji, z birmo smo bili posvečeni, z sveto evharistijo gradimo in s spovedjo obnavljamo. Pa vendarle se zlahka zgodi, da naše življenje postane tržnica: zaradi tega pa smo lahko nesrečni, nezadovoljni, razočarani bedni.

Svoje življenje moramo obraniti, to pa storimo ko postavimo deset obrambnih stolpov, ki so deset Božjih zapovedi. Kdor upošteva deset Božjih zapovedi, ohranja v našem življenju »Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost,« in to je vse, kar potrebujemo za resnično srečno življenje. Kdor upošteva deset Božjih zapovedi, bo lahko živel zakramentalno življenje in bo zato srečen in zadovoljen. Kaj pa pomeni deset Božjih zapovedi, pa si preberite v marčevski številki Lončarskega zvona.

petek, 02. marec 2018

Za lesenimi vrati...


lesene omare sredi cerkve je milost. Milost v najčistejši in najpopolnejši obliki, kar jo lahko človek na tej zemlji okusi. Priznam, da mi ni lahko vstopiti v spovednico, kakor najbrž nikomur ni. Večkrat, ko čakam, da pridem na vrsto, me popade želja, da bi se obrnil in odšel. Nekomu govoriti, razkrivati intimne zadeve srca in življenja ni lahko. In kaj pa naj povem? Eni in isti stari grehi, ki se ponavljajo iz meseca v mesec, zadnjih 36 let. Tudi tukaj je tolažba: vsaj nič novega ni. Eni in isti stari, kronični grehi. In kje je tukaj milost? Milost je v službi osebe, ki je tam za rešetkami. Vsaj nekdo je na tem svetu, ki prostovoljno želi poslušati moje stokanje. Nekdo, ki posluša, ki ne obsoja, poizkuša razumeti, zato poizkuša svetovati, včasih udari mimo, vedno pa ne.

In ko stopim ven iz spovednice je največkrat vse enako. Če je prej bilo mraz je mraz tudi sedaj. Če me je prej bolel hrbet, me boli tudi sedaj. Vse je enako, razen nečesa. Tudi če spoved ni bila opravljana popolno, to je iz ljubezni do Boga, temveč zgolj iz strahu, zaradi občutka dolžnosti, ker je pred vrati prvi petek, pomembnejši praznik, pomembnejši dogodek. Ko stopam iz spovednice mi v ušesih odzvanja: »Odpuščam ti.« In to je milost. Če bi govoril svoje grehe komur koli drugemu, bi me ta najbrž ali nekam poslal ali pa bi me do konca življenja čudno gledal. Toda tisti človek, na oni strani rešetk spovednice, me ne gleda čudno, niti pomilovalno, temveč mi je podelil besede Božjega odpuščanja. Od človeka težko slišiš: »Odpuščam ti« ali pa »Oprosti«, kaj šele »Všeč si mi, rad te imam…« Tukaj pa mi nekdo, posreduje Božje sporočilo, ki zaobjema vse lepe besede: »Odpuščam ti.«

In obstaja še ena milost. Ko ga pri človeku enkrat polomiš, si pri človeku lahko obsojen do večnosti. Bog pa je pripravljen odpustiti vsako leto tvojega življenja, 12x na leto, 54x na leto, vsake tri dni, če je to potrebno.

četrtek, 01. marec 2018

Sreča je v srečanju


Pod pojmom »sreča« si ljudje predstavljamo nekaj dobrega, ugodnega, prijetnega. Različni ljudje imamo različne poglede na srečo. Nekdo je srečen če je njegovo življenje kot »francoski vrt«, vse brezhibno urejeno, formalno in simetrično. Drugi pa so srečni v urejenem kaosu angleškega tipa vrta. Nekateri postanejo srečni ob majhnih dogodkih življenja, drugega pa osrečijo samo glamurozne prireditve, polne blišča in poka. Ja, različni smo si ljudje in zelo težko je vse osrečiti.

Vendar pa se skupni imenovalec sreče vsakega človeka skriva v čisto preprostem dogodku, ki ga imenujemo srečanje. Človekova sreča izvira iz srečanja. Poznamo redovnike in redovnice, ki živijo samotno življenje v klavzuri, zaprti v samostanih in celicah, pa vendarle niso osamljeni. Vsaj enkrat na teden se srečajo pri skupni mašni daritvi, pri skupnem obedu, pri skupnem sprehodu. Človekovo življenje je zaradi svoje Bogo-podobnosti, najboljša preventiva in kurativa, za skoraj vse duševne in tudi nekatere telesne bolezni in tegobe, ki nas lahko v življenju doletijo. Tega so se zavedali naši predniki, ki so ohranjali običaj bdenja pri mrliču, kropljenja pred pogrebom. Niso namreč besede sožalja tiste, ki tolažijo, temveč prisotnost bližnjih ob nesreči, izgubi.

V Svetem pismu, še posebej v evangelijih beremo, da so se ljudje želeli srečati z Bogom, z Jezusom, četudi se samo dotakniti njegove obleke. S to željo in trudom, ki so ga vložili, so izpovedali svojo vero. Ker so verovali, da jih lahko Jezus osreči. Človek, ki pa ne veruje, si ne želi srečanja z Bogom. Četudi vsaj enkrat na leto, ob Veliki noči. Iz te vere, želje po Bogu, pride do dotika.

Najlepši izraz srečanja je nedeljska sveta maša, v kateri obhajamo živ spomin na Veliko noč. Bistvo nedeljske maše je srečanje, ki poteka preko dialoga med duhovnikom in verniki. To srečanje nam lahko daje poguma za vztrajanje, ko vidimo koliko različnih ljudi veruje, se trudi za srečno življenje. Nismo vsi popolni, daleč od tega, vendar se trudimo. In iz tega srečanja pride do dotika preko Jezusa. V vsaki posvečeni hostiji, četudi samo majhen košček, je enak cel Jezus. In ko gremo k obhajilu, se z Jezusom osebno srečamo in tako tudi s svojimi bližnjimi. Dotik z Jezusom prinaša srečo: veselje v duši, v srcu, lahko tudi ozdravljenje na telesu. Tako vidimo, da če želimo priti do dotika, do Božjega dotika, potrebujemo sočloveka.

Seveda se srečujemo z ljudmi iz službenih, šolskih in drugih obveznostih. In ta srečanja pogosto ne osrečujejo, ker v njih ni neke globlje povezanosti. Tudi med zakoncema, med prijatelji se lahko zgodi, da srečanje ne prinaša sreče. Če ljudje ne bi verovali v Jezusovo božanskost in dobroto, se z njim ne bi želeli srečati. In če izgubimo osnovno zaupanje, vero v človekovo Bogo-podobnost, če pozabimo, da je zlo zgolj pomanjkanje dobrega (sv. Avguštin), da je lahko vsak človek dober, potem srečanje ne more prinesti sreče, ne v službi, ne v šoli ne doma.

Tako beremo v avto-biografiji »Močnejši od sovraštva« kako je Timu srečanja z ljudmi niso prinašala sreče. Ampak ravno zaradi dobrote mnogih ljudi, ki jih je srečeval »po službeni dolžnosti« je počasi pridobival vero v Jezusovo navzočnost tudi preko ljudi: »Nesebično predsednikovo dejanje in zaupanje sodnice, ki bi moje pismo lahko vrgla v koš in se potem izgovorila, da se je izgubilo v kakem uradu, sta sprožilca moje človečnosti. Zaradi teh ljudi postajam boljši. To je dober sodnik. Sprejme te, si vzame čas, da se te v resnici ogleda. Najprej ogleda tebe, šele nato tvojo mapo. Skupaj s teboj skuša najti možnost, kako bi lahko znova postavil svoje življenje. Poda ti roko, četudi se zdi vse izgubljeno. Nikoli se nisem mislil, da taki ljudje obstajajo. Za prestopnika so prvi pričevalci človečnosti pogosto policisti, žandarji, sodniki, vzgojitelji. Res je, da so ti poklici nehvaležni in naporni. Vendar so tudi eni najpomembnejših. Policista, ki ti prijazno ponudi sendvič, ti kupi pijačo in z osumljencem ne ravna kot s psom, si zapomniš. Med zaslišanjem se lahko razvije iskrena naklonjenost. Temu sem bil sam priča. Tisti, ki lahko kaznujejo, so lahko sejalci preprečevanja prestopkov. Gospa sodnica in gospod predsednik sta mi vzbudila željo, da bi si izbojeval in postavil življenje, ko je kazalo, da ni prav dobro krenilo.« (Guenard Tim, Močnejši od sovraštva, Mohorjeva 2012, str. 131.)

Tim je preko ljudi postajal boljši. Ljudje, še posebej kristjani smo prinašalci upanja. Sreča pa je upanje. Kajti naša vera naj bi nam dajala moč, da vidimo preko zemeljskih ovir, v podobo Boga, ki je eden, resničen, dober in lep in ta podoba se zrcali v vsakem človeku. Da pridemo do Jezusa, potrebujemo sočloveka.

Tako je namen postnega časa tudi v tem, da spoznamo, da smo lahko tudi mi orodje Odrešenja. Da lahko s svojo prisotnostjo na tem svetu, kot kristjani drugim vlivamo upanja. Kaj pa vemo, komu naredimo veselje, ko nas sreča? Kaj pa oni drugi/a ve, kakšno veselje nam je naredil/a, ko smo ga/jo srečali?

Očistimo svoja srca, svoje življenje, svoje poglede, ter se svobodno zazrimo v obličje ljudi s katerimi se srečamo. To srečanje lahko nam ali drugim prinaša srečo, kakor beremo v Jobovi knjigi: »Spravi se vendar z njimi in se pomiri, tako bo k tebi prišla sreča!« (Job 22,21)

nedelja, 25. februar 2018

O dobroti


Ko se v postnem času trudimo odkrivati lepoto Boga v bližnjem, v stvareh in dogodkih v naših življenjih, ne moremo iti mimo dobrote. Kajti tisto kar je lepo je dobro in dobro je lepo. Kakor pravi Aristotel v svoji Nikomahovi etiki, da je »dobro tisto, h kateremu vse teži«, oz. da je dobro tisto, kar je hoteno in zaželeno. Dobro je tisto, h kateremu vse teži, teži pa zato, ker je to nekaj lepega. Bog je lep, zato, ker je dober. In dober človek je privlačen. Poglejmo samo velike svetnike naše vere, ki so bili privlačni ravno zaradi svoje dobrote: sveti Nikolaj, sveti Martin, sveti Frančišek Asiški, sveti Vincencij Pavelski, sveti arški župnik Janez Marija Vianney, sveta mati Terezija in konec koncev Jezus Kristus. Ker ni nekaj dobro zato, ker ga človek hoče, ampak je nekaj dobro v sebi, ga človek hoče. Ker je nekaj v sebi dobro, me privlači, je privlačno, zbuja moje hotenje, skratka je nekaj lepega.

Dobrota je prirojena lastnost. Izhaja iz dejstva, da smo ustvarjeni izpod rok Boga Očeta. Vsako ustvarjeno bivajoče je dobro, ker je sad prekipevajoče dobote Boga. Bog bivajoče prav zaradi svoje dobrote privede v bivanje in mu želi posredovati svojo dobroto. Zato se dobrota daruje in je darovana. K dobroti spada, da sebe posreduje, k bistvu dobrega spada samo razdajanje. Zato je bistvena prvina postnega čas dobro delo – miloščina. Sveti Janez Zlatousti nas poučuje, da miloščina izbrisuje mnoge grehe. Ker je greh slabo dejanje, miloščina – dobro delo pa dobro dejanje. S slabim dejanjem se obrnemo stran od Boga, bližnjega in sebe, z dobrim dejanjem pa popravljamo tisto, kar smo z grehom pokvarili.

Delovanje Cerkve, predvsem v zakramentalno duhovnem delu je orodje razdajanja Boga. Ker je Bog dober po svojem bistvu, pomeni, da je njegovo bistvo razdajajoča se dobrota. To Božjo dobroto izkušamo predvsem preko zakramentov, od katerega je najodličnejši zakrament podarjanja sveta evharistija in sveta spoved.

Postni čas je torej odkrivanje dobrote: Boga, sebe in bližnjega. Zakaj srečen človek je samo dober človek. Srečen človek je namreč dovršen človek, kar pomeni da mu »ne manjka nič od tistega, kar mora imeti«. To si lahko ponazorimo s čebelo, ki teži k nabiranju medu. Nabiranje medu je položeno v bistvo čebele. Dobra čebela je tista, ki dovršeno nabira med.

Zato dobrote ne moremo izkusiti, če imamo do bivajočega, do Boga, sebe, bližnjega zgolj gospodovalen odnos, če mislimo samo nase in iščemo lastno potrditev, če je odnos do bivajočega njegova podreditev lastnim interesom - egoizem, takrat se sploh ne moremo odpreti izvorni dobroti bivajočega. Postni čas, ravno z dobrimi deli – miloščino, nam lahko pomaga, da se odpremo dobroti, da izkusimo dobroto, ki je v nas, ki je v bližnjem, ki je Bog.

Ker iz pomanjkanja dobrote pride do zla. Po nauku svetega Avguština je tako zlo, pomanjkanje dobrega. Naši grehi so posledica tega, da nam je v preteklosti zmanjkalo dobrega in smo bili naredili greh. Ker človek, ki dela zlo ni srečen, vedno ga preganja bodisi krivda, bodisi grožnja kazni in zadoščevanja. Namen postnega časa je v tem, da manjkajočo dobroto zapolnimo in boljšega način za to ni, kakor preko dobrih del. Dobro delo pa je lahko napravimo na tri načine, tako bodisi posamično bodisi skupaj za Boga, sebe in bližnjega in sicer je dobro delo: nekaj koristnega, nekaj prijetnega, nekaj plemenitega.

Sreča je odvisna od...


Postni čas je namenjen temu, da bi spoznali, »kaj pomeni vstati od mrtvih.« Kajti to je bistvo naše vere. Ne samo večno življenje v nebeškem kraljestvu, ker ga ne bomo nikoli dosegli, če bomo v tem življenju obupovali. Ker verovati v vstajenje od mrtvih pomeni to, da se zavedamo, da »Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?«

Postni čas je čas spremenjenja. Da se spremenimo in da naša vera postane »bleščeča, nadvse bela.« Da bo ta vera zasijala in sijala tudi v trenutkih najhujše teme in zapuščenosti, ko obup, razočaranje in beda vdirata v naša življenja. Ker človek brez vere je sposoben zaklati svojega sina, sebe, svoje življenje, človek, ki pa ima vero je sposoben tudi v najhujših preizkušnjah povzdigniti oči, pogledati in videti v grmovju ovna, ki ga lahko daruje »v žgalno daritev namesto svojega sina.«

Kajti naša zemeljska in nebeška sreča je odvisna samo od tega ali smo sposobni verovati v Jezusovo vstajenje od mrtvih, ki ni nič drugega kakor zavedati se, da »Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?« Zato se v posti odrekamo stvarem, ki nas onesrečujejo, delamo dobra dela, ki osrečujejo in predvsem molimo, zato, da bi nas Gospod »zares obilno blagoslovil,« kakor je blagoslovil Abarhama. Ki je preprosto veroval.

sobota, 24. februar 2018

Premagovanje zveri

Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Ti veruješ, da je Bog eden? Prav imaš. Tudi demoni verujejo, a trepetajo.« Hočeš spoznati, prazni človek, da je vera brez del neučinkovita? Ali ni bil naš oče Abraham opravičen iz del, ker je položil svojega sina Izaka na oltar? Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli in da je šele zaradi del postala popolna. (Jak 2,14.19-22)


Apostol Jakob izrecno zahteva, da vero potrjujejo dela. Zato se včasih zdi, da je postni čas ena sama akcija dobrodelnosti in učinkovitosti. Toda zelo moramo paziti, da ne postanemo kakor demoni. Da, tudi hudič veruje. Celo bolj veruje kakor človek. Hudič je najpopolnejši vernik, ker nikoli ne dvomi v obstoj Boga. Toda ker hudič sovraži, pred Bogom trepeta. In trepeta tudi človek, če je v grehih. Človek, ki ne dvomu v Božjo ljubezen, usmiljenje in odpuščanje je človek, ki živi v miru in sreči in tak ne trepeta in se ne boji. Tak človek živi v »Božjem strahu«, ki ni strah pred kaznijo, temveč strah, da bi Boga ne žalil.

Kakšna dela naj bi torej v postnem času opravljali? Odgovor na to vprašanje se skriva v osmi vrstici 58. poglavja iz knjige preroka Izaija, ki pravi: »Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo.« Človek, ki trepeta pred kaznijo je človek, ki trpi in zato po neumnosti in nepotrebnosti izgublja svoje zdravje. Večina bolezni je danes psiho-somatskih. Zbolevamo, čeprav ni nobenega fizičnega vzroka za to. Ljudje umirajo za rakom, na pljučih, čeprav niso nikoli kadili in na jetrih, čeprav niso nikoli pili ali pa niso bili nikoli izpostavljeni rakotvornim substancam. Pa vendarle zbolevajo in prehitro umirajo zato ker trepetajo, se živcirajo, živijo v nemiru, v nesreči, v sovraštvu, zamerah in maščevanju. To so zveri, ki nas žrejo od znotraj.

Zdravje se bo razcvetelo in luč bo zasijala v tvojem življenju, ko »odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma,« ko se nehaš pravdati in prepirati, ter biti z zlobno pestjo (prim. Iz 58), kakor pravi Bog po preroku Izaiju. S pomočjo fizičnega posta sprostiš zveri, ki so v tebi. Zveri krivičnosti, zveri razvad, zveri sovraštva, zamer, hudobnosti in vsakršnega zla. Z dobrimi deli jih krotiš in z molitvijo jih premagaš. Apostol Jakob se ne moti, ko pravi, da mora biti tvoja vera podkrepljena z deli. Toda, če se boš v postnem času zadrževal pri alkoholu, sladkarijah, mesu, boš ob koncu posta spet začel z vsem tem? Kaj boš pridobil? Nič. Kaj boš izgubil? Vse.

Če pa delaš in se trudiš, da bi v postnem času nastavil levo lice, če te udarijo po desnem. Če se trudiš smehljati, ko ti zarijejo nož v hrbet. Ko trudiš blagoslavljati, ko te zasmehujejo in preganjajo. Ko se trudiš obvladati zver opravljanja in obrekovanja, zver laži in hinavščine, zver nečistosti in jeze. Potem boš s temi deli nadaljeval tudi ob koncu posta. Pa boš s časoma postajal mirnejši, srečnejši. Kajti to so resnična dela vere. Človek je lahko do skrajnosti dobrodelen, skrbi za brezdomce, obiskuje bolne in ostarele, toda če je v njegovem srcu majhna lepljiva kepica napuha, se bo to dobro delo sicer nalepilo na to kepico. Jo bo popolnoma prekrilo, vendar bistvo bo še zmeraj zlobno.

Abraham se ni pretvarjal, ko je svojega sina Izaka položil na oltar, da bi ga zaklal. Jezus se ni pretvarjal, ko je nesel križ na Golgoto in se tam dal križati. Vendar je Abraham s tem premagal neko zver, ki je bila v njem. Jezus je na križevi poti premagoval zver za zverjo, zato, da bi mi živeli osvobojeni vsakega zla. Postite se, delajte dobra dela, molite, vendar če ne boste ob koncu posta doživeli srečo, zadovoljstvo, da ste premagali vsaj eno zver in ste vsaj za en korak boljši človek, potem niste naredili nič. Potem je vaša vera prazna.

Zato izberi najprej zver, ki vas najbolj onesrečuje, zaradi katere največ grešite, tisto zver, na primer: da obirate tisto osebo, ki ni po vaših standardih. To zver s postom zbezajte na svetlo. To pomeni, da se odrečete želji po izogibanju te osebe, kajti ni oseba tista, ki je slaba, temveč zver, ki jo ta oseba napada. Nato to zver okupirajte z dobrimi deli, dobrimi mislimi do te osebe. Razmišljajte o tej osebi kar se da pozitivno in dobro. In na koncu zadenite tej zveri smrtni udarec z molitvijo, blagoslavljanjem in priporočanjem k Devici Mariji, svetnikom, godvnim zavetnikom, angelom varuhom. In zagotovo bo ta zver kapitulirala, se predala in umrla in vi boste boljši človek. To taktiko lahko uporabite tako za osebe, stvari ali dogodke, v službi, doma, kjer koli.